A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Claudia Prado Feijoo
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
JOSEFINA REBOLLIDO PIÑEIRO
JOSEFINA REBOLLIDO PIÑEIRO
JOSEFINA

Josefina é unha muller de antes, traballadora e loitadora, que describe a súa vida como sacrificio, dureza e amor.

Rodrigo Tesán Oubiña
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
CLEMENTINA CHARLÍN PANADERO
CLEMENTINA CHARLÍN PANADERO
CLEMENTINA

Clementina Charlín Panadero naceu o 14 de setembro do 1935 no barrio cambadés de Triana, nunha pequena vivenda da súa nai. O seu pai, chamado Manolo, tamén era coñecido como O Ghatito, xa que este era o seu alcume.

Carmen Crespo González
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
CARMEN CRESPO GONZÁLEZ
CARMEN CRESPO GONZÁLEZ
CARMOTA

Carmen González Martínez é a miña avoa, a nai da miña nai; ten oitenta anos e naceu en Cambados o día 5 de febreiro de 1937, o lugar no que viviu toda a vida.

Mariña Chaves Rodríguez
IES Francisco Asorey - 4º ESO
ÁNGELES SOMOZA LOJO
ÁNGELES SOMOZA LOJO
ÁNGELES

Esta historia que de seguido vós contarei empeza o día cinco do mes de abril no ano mil novecentos corenta, cando Carmen Lojo Rodríguez e Jesús Somoza Taboada teñen unha filla chamada Ángeles Somoza Lojo.

Elvira Rial Trigo
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MARÍA NÚÑEZ CORES
MARÍA NÚÑEZ CORES
MARUCHA

A miña avoa chámase María Nuñez Cores aínda que todo o mundo a coñece por “Marucha”.

Sara Santorum Santos
IES Francisco Asorey - 4º ESO
GUILLERMO SANTOS VIÑAS
GUILLERMO SANTOS VIÑAS
GUILLERMO SANTOS

Meu avó chámase Guillermo Santos Viñas, naceu o 4 de febreiro de 1943. Seus pais chamábanse Benito Santos e Carmen Viñas. Tiña sete irmáns, tres homes e cinco mulleres, el era o mais pequeno.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións