A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Cristina Feijoo Oubiña
IES Francisco Asorey - 3º ESO
MARINA CORBACHO NOGUEIRA
MARINA CORBACHO NOGUEIRA
PELUDO

Naceu hai 72 anos. Na súa familia eramos dez persoas, ela, seus pais (María e Alberto), seus sete irmáns (Emilia, Alberto, Hermitas, Guillermo, Jacinto e Joaquín).

Vera Oubiña Otero
IES Ramón Cabanillas - 2º ESO
SEGUNDO OTERO RODRÍGUEZ
SEGUNDO OTERO RODRÍGUEZ
SEGUNDO OTERO

Meu avó, chámase Segundo Otero Rodriguez, naceu no ano 1921, ten noventa e seis anos e vive en Sisán, Ribadumia.

Inés María Alcaide Serrano
IES Ramón Cabanillas - 1º ESO
MARÍA JOSEFA LLAMAS RAYA
MARÍA JOSEFA LLAMAS RAYA
MUCHUELA

A protagonista deste traballo é a miña avoa María Josefa. Naceu o dezaoito de xullo do 1948 na casa dos seus pais, na rúa Veracruz, en Fernán Núñez (Córdoba), onde continúa a vivir.

Iago Fraga Vilas
IES Francisco Asorey - 4º ESO
ENRIQUE VILAS
ENRIQUE VILAS
ENRIQUE

O meu avó ten oitenta e un anos. Ten os ollos dun azul moi claro, e a pesar da idade, conserva a cabeleira e a cor castaña no pelo.

Pablo Portas López
IES Ramón Cabanillas - 1º ESO
CONSUELO MOURE ESPERÓN
CONSUELO MOURE ESPERÓN
CONSUELO

Consuelo Moure Esperón naceu en Caleiro, Vilanova de Arousa, o sete de xullo de 1948. Durante a súa infancia, Consuelo viviu nunha pequena casa de Caleiro pero moi ben coidada.

Ángela Vidal Cacabelos
IES Francisco Asorey - 4º ESO
BENITO CACABELOS SANTORUM
BENITO CACABELOS SANTORUM
BENITO CACABELOS

Seu nome completo é Benito Cacabelos Santorum. Naceu en San Tomé o 7 de febreiro de 1941, na súa casa a carón da fonte de San Tomé.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións