A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Pablo Portas López
IES Ramón Cabanillas - 1º ESO
CONSUELO MOURE ESPERÓN
CONSUELO MOURE ESPERÓN
CONSUELO

Consuelo Moure Esperón naceu en Caleiro, Vilanova de Arousa, o sete de xullo de 1948. Durante a súa infancia, Consuelo viviu nunha pequena casa de Caleiro pero moi ben coidada.

Jennifer Corbacho Váquez
IES Francisco Asorey - 3º ESO
AVELINA NIETO POUSO
AVELINA NIETO POUSO
AVELINA

Avelina Nieto Pouso, filla de Palmira, ama de casa e nai de 15 fillos, e Juan, coñecido como Chiquita, mariñeiro e armador, que tamén foi alcalde da Illa de Arousa cando se construiu a ponte.

María Núñez Figueiras
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
JOSÉ REBOREDO COSTA
JOSÉ REBOREDO COSTA
JOSÉ REBOREDO

José Reboredo Costa naceu o dezanove de marzo de 1930, no Cruceiro, parroquia de Vilariño, en Cambados.

Diego Luezas Trigo
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MARÍA DOLORES COSTA VIEITES
MARÍA DOLORES COSTA VIEITES
CHICHA

Imaxina que te atopas no 1945. O 4 de abril daquel ano, nacía miña avoa.

Lidia Silva Chaves
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MARÍA DEL ROSARIO CHAVES TORRES
MARÍA DEL ROSARIO CHAVES TORRES
CHARO

María del Rosario, chamada por todos Charo, naceu o 28 de agosto de 1967 no hospital provincial de Pontevedra. Parte dunha familia de clase media, rica en terras e viñas.

Iago Fraga Vilas
IES Francisco Asorey - 4º ESO
ENRIQUE VILAS
ENRIQUE VILAS
ENRIQUE

O meu avó ten oitenta e un anos. Ten os ollos dun azul moi claro, e a pesar da idade, conserva a cabeleira e a cor castaña no pelo.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións