A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Alba Oubiña Búa
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MARÍA PILAR PINTOS COSTA
MARÍA PILAR PINTOS COSTA
MARÍA PILAR

Miña avoa chámase María Pilar Pintos Costa, filla de María Carme Costa e Cándido Pintos Piñeiro. Naceu o trece de setembro de 1943 na súa casa, xa naqueles tempos era cotiá que as mulleres deran a luz nos seus fogares.

Diego Luezas Trigo
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MARÍA DOLORES COSTA VIEITES
MARÍA DOLORES COSTA VIEITES
CHICHA

Imaxina que te atopas no 1945. O 4 de abril daquel ano, nacía miña avoa.

Ana Castro Barral
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
DOLORES RIAL CORES
DOLORES RIAL CORES
DOLORES

Vou falarvos da vida da miña avoa Dolores, unha gran muller, traballadora, coa vida peculiar da súa época, do seu tempo.

Clara Torres Vázquez
IES Francisco Asorey - 4º ESO
GUILLERMO TORRES CHAVES
GUILLERMO TORRES CHAVES
GUILLERMO

Meu tio, Guillermo Torres Chaves, naceu o dez de xaneiro de 1954. A miña avoa Cristina tívoo na casa da miña visaboa en Cacabelos, da parroquia de Santo Adrián de Vilariño, do concello de Cambados.

Uxía García Rial
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MANUELA COSTA FALCÓN
MANUELA COSTA FALCÓN
NINERE

Fago este escrito para falar dunha persoa moi importante na miña vida como o é a miña avoa, e así coñecer e entender como era a vida dos nosos maiores.

Paula Hernández Platero
IES Francisco Asorey - 4º ESO
LUÍS CARMELO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
LUÍS CARMELO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
LUÍS CARMELO

Luis Carmelo González Fernández naceu en Cambados , no ano 1927, é dicir, conta xa con 90 anos, periodo de tempo dabondo para ter unha boa idea dos cambios e da evolución da vida cotiá.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións