A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Cristina Feijoo Oubiña
IES Francisco Asorey - 3º ESO
MARINA CORBACHO NOGUEIRA
MARINA CORBACHO NOGUEIRA
PELUDO

Naceu hai 72 anos. Na súa familia eramos dez persoas, ela, seus pais (María e Alberto), seus sete irmáns (Emilia, Alberto, Hermitas, Guillermo, Jacinto e Joaquín).

Sofía Vilanova Paz
IES Francisco Asorey - 4º ESO
GUMERSINDO MÁRQUEZ GULÍAS
GUMERSINDO MÁRQUEZ GULÍAS
O MESTRE

Sindo era o meu bisavó. Acórdome moito del a pesar de que era moi pequena cando morreu.

Uxía García Rial
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MANUELA COSTA FALCÓN
MANUELA COSTA FALCÓN
NINERE

Fago este escrito para falar dunha persoa moi importante na miña vida como o é a miña avoa, e así coñecer e entender como era a vida dos nosos maiores.

Laura Betanzos Núñez
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
JOSÉ M. BETANZOS SANTOS
JOSÉ M. BETANZOS SANTOS
O CHAPUZO

José Manuel Betanzos, O Chapuzo, naceu en Cambados en 1946 e viviu en San Tomé, un dos portos de Cambados.

Sofía Duymovich Parada
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
CLEMENTINA PORTAS VÁZQUEZ
CLEMENTINA PORTAS VÁZQUEZ
Clementina Portas Vázquez

Clementina Portas Vázquez é a miña avoa. Naceu o 7 de marzo do ano 1943, en San Miguel de Deiro, e viviu alí a súa infancia e adolescencia.

Pablo Palacios Padín
IES Francisco Asorey - 3º ESO
MANUEL PADÍN GARCÍA
MANUEL PADÍN GARCÍA
MANUEL

O meu avó, Manuel Padín García, naceu en Baltar (Castrelo), na casa da súa nai, no 1946 ca axuda dunha mañosa que facía as veces de comadrona.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións