A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Iago Fraga Vilas
IES Francisco Asorey - 4º ESO
ENRIQUE VILAS
ENRIQUE VILAS
ENRIQUE

O meu avó ten oitenta e un anos. Ten os ollos dun azul moi claro, e a pesar da idade, conserva a cabeleira e a cor castaña no pelo.

Ángela Vidal Cacabelos
IES Francisco Asorey - 4º ESO
BENITO CACABELOS SANTORUM
BENITO CACABELOS SANTORUM
BENITO CACABELOS

Seu nome completo é Benito Cacabelos Santorum. Naceu en San Tomé o 7 de febreiro de 1941, na súa casa a carón da fonte de San Tomé.

Claudia Fernández Rial
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MANUEL RIAL TIRADO
MANUEL RIAL TIRADO
O LOBO

Manuel Rial Tirado naceu o catro de abril do ano 1940, na súa casa, no Castriño, (Cambados). É o cuarto de cinco irmáns

Luís Rey Abollo
IES Francisco Asorey - 3º ESO
MARÍA LUISA FUENTES CHAVES
MARÍA LUISA FUENTES CHAVES
MARÍA LUISA

Temos que remontarnos aos anos de 1950, para poder relatar a historia dunha neniña , á que chamaron María Luísa Fuentes Chaves, que naceu que viveu una época totalmente a distinta á actual.

Claudia Prado Feijoo
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
JOSEFINA REBOLLIDO PIÑEIRO
JOSEFINA REBOLLIDO PIÑEIRO
JOSEFINA

Josefina é unha muller de antes, traballadora e loitadora, que describe a súa vida como sacrificio, dureza e amor.

Sofía Ventoso Trigo
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
ROSA POMARES MILLÁN
ROSA POMARES MILLÁN
A MILLANA

A miña avoa chámase Rosa. Naceu o día once de decembro de 1933, en Vilamaior, Vilanova de Arousa.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións