A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Pablo Palacios Padín
IES Francisco Asorey - 3º ESO
MANUEL PADÍN GARCÍA
MANUEL PADÍN GARCÍA
MANUEL

O meu avó, Manuel Padín García, naceu en Baltar (Castrelo), na casa da súa nai, no 1946 ca axuda dunha mañosa que facía as veces de comadrona.

Mariña Chaves Rodríguez
IES Francisco Asorey - 4º ESO
ÁNGELES SOMOZA LOJO
ÁNGELES SOMOZA LOJO
ÁNGELES

Esta historia que de seguido vós contarei empeza o día cinco do mes de abril no ano mil novecentos corenta, cando Carmen Lojo Rodríguez e Jesús Somoza Taboada teñen unha filla chamada Ángeles Somoza Lojo.

Sabrina Husanu
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MARÍA VALEANU
MARÍA VALEANU
MARÍA

Vouvos falar dunha persoa que é moi importante na miña vida: a miña avoa.

Inés Costa Campos
IES Francisco Asorey - 3º ESO
MODESTA PADÍN DOMÍNGUEZ
MODESTA PADÍN DOMÍNGUEZ
A DE CURRÁS

Modesta Padín Domínguez naceu o 2 de xullo do 1961, na parroquia cambadesa de Castrelo, concretamente en Castriño.

Pablo Reboeiras Falcón
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
CARMEN GONZÁLEZ OUBIÑA
CARMEN GONZÁLEZ OUBIÑA
GONZÁLEZ OUBIÑA

A entrevistada é miña avoa, Carmen González Oubiña. Naceu en 1938, o 1 de outubro, en Deiro, Tremoedo, onde viviu toda a vida.

Uxía Gestoso Cancelo
IES Francisco Asorey - 4º ESO
ELADIO CANCELO BAÚLO
ELADIO CANCELO BAÚLO
O DO MONTE

Meu avó naceu o 15 de febreiro do ano 1943; na vila de Barrantes, onde estivo gran parte da súa vida. Chámase Eladio Cancelo Baúlo.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións