A memoria das palabras

Este arquivo da memoria de Cambados, aberto á sociedade, comezou como un traballo docente no que a mocidade acudía ao rescate memorístico dos seus maiores como xeito inducido de acadar unha menor distancia interxeracional, ao tempo que procuraba unha mellor información desas vidas agora reveladas que tanta información nos fornecen...

Memorias

Memoria

Porque traballamos na procura da activación das lembranzas de persoas de idade, dende o emprego do idioma; poñendo en relación a dúas xeracións entre as que media unha diferenza de alomenos cincuenta anos de idade. Memoria que unha vez recuperada é posta en coñecemento público.

Palabras

Palabras

Porque o coñecemento que os máis novos tiran da memoria activada das persoas máis idosas, foi adquirido a través do emprego da lingua, da fala, das palabras... E agora é posto en difusión pública, ultrapasando o nivel coloquial, familiar, para chegar á sociedade, quer en forma de libro editado en papel; quer neste formato electrónico das redes sociais.

As persoas

Paula Hernández Platero
IES Francisco Asorey - 4º ESO
LUÍS CARMELO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
LUÍS CARMELO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
LUÍS CARMELO

Luis Carmelo González Fernández naceu en Cambados , no ano 1927, é dicir, conta xa con 90 anos, periodo de tempo dabondo para ter unha boa idea dos cambios e da evolución da vida cotiá.

Jennifer Corbacho Váquez
IES Francisco Asorey - 3º ESO
AVELINA NIETO POUSO
AVELINA NIETO POUSO
AVELINA

Avelina Nieto Pouso, filla de Palmira, ama de casa e nai de 15 fillos, e Juan, coñecido como Chiquita, mariñeiro e armador, que tamén foi alcalde da Illa de Arousa cando se construiu a ponte.

Elvira Rial Trigo
IES Francisco Asorey - 4º ESO
MARÍA NÚÑEZ CORES
MARÍA NÚÑEZ CORES
MARUCHA

A miña avoa chámase María Nuñez Cores aínda que todo o mundo a coñece por “Marucha”.

Sofía Vilanova Paz
IES Francisco Asorey - 4º ESO
GUMERSINDO MÁRQUEZ GULÍAS
GUMERSINDO MÁRQUEZ GULÍAS
O MESTRE

Sindo era o meu bisavó. Acórdome moito del a pesar de que era moi pequena cando morreu.

Inés María Alcaide Serrano
IES Ramón Cabanillas - 1º ESO
MARÍA JOSEFA LLAMAS RAYA
MARÍA JOSEFA LLAMAS RAYA
MUCHUELA

A protagonista deste traballo é a miña avoa María Josefa. Naceu o dezaoito de xullo do 1948 na casa dos seus pais, na rúa Veracruz, en Fernán Núñez (Córdoba), onde continúa a vivir.

Sofía Ventoso Trigo
IES Ramón Cabanillas - 4º ESO
ROSA POMARES MILLÁN
ROSA POMARES MILLÁN
A MILLANA

A miña avoa chámase Rosa. Naceu o día once de decembro de 1933, en Vilamaior, Vilanova de Arousa.

O proxecto

O Proxecto

Onde nace?

Dende a Concellería de Educación e Normalización Lingüística do Concello de Cambados, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, activouse esta acción de dinamización da Lingua galega que promove o uso e difusión do galego entre o alumnado de secundaria e as familias dese alumnado, de xeito que coadxuve a reforzar a cadea de transmisión do idioma xusto nunha etapa na que se produce a creba.

Web - Apps - Libros

Aplicacións

Aplicación para móbiles

Creación de unha versión do proxecto en formato aplicación para dispositivos móbiles que facilita a consulta e a interacción cos contidos.

Dispoñible en Google Play
Libros

Publicación de libros

Edición de libros de "As Mulleres de Cambados" e "Os Homes de Cambados" que recopilan unha selección dos mellores traballos realizados.

Agradecementos

 • Ao profesorado que coordenou o traballo: Maribel Iglesias, Mari Rodríguez, Antom Fente e Rocío Fondevila.
 • Aos IES Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.
 • Ao alumando asinante destes traballos, e ás súas familias. 
 • Ás persoas que protagonizaron os traballos.
 • A María Xosé Cacabelos Domínguez e Francisco Fernández Rei, polas súas introducións.
 • A Eduardo Baamonde polas súas acuarelas.

Copyright

 • © copyright dos textos: os autores asinantes
 • © copyright das fotografías: arquivos familiares
 • © copyright das acuarelas: Eduardo Baamonde
 • Enxeñería informática da web e app: Imaxina Novas Tecnoloxías.
 • Produción: Asoc. Lobisome Producións